Start

2022-03-19 11:00 CET

Alfa 2022

End

2022-03-19 17:00 CET
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -1 day 3:46:10

Time elapsed

6:00:00

Time remaining

0:00:00

Standings


Full score Partial score Attempted Pending judgement
Team A (100) B (100) C (100) D (100) E (100) F (100) G (100) H (100) I (100) J (100) K (100) L (100) M (100) N (100) O (100) P (100) Q (100) R (100) S (100) T (100) Score Time
1
S̸͋́e̵͂̏t̶͂̃n̶̓̍i̴̓̕n̵̚͝g̸̑̿a̷̍͋r̴͑̔b̷̑̎ȳ̶̆g̸̅̊g̷̿͂i̸͊͝ǹ̷͊g̵̓̓a̷͗͠ȑ̵̅ ̸̽̌v̸̍̃í̷̚ľ̶̇l̸͆̈́a̴̓̉
100
3 tries
100
1 try
100
3 tries
100
1 try
50
3 tries
44.29
3 tries
100
3 tries
0
1 try
100
4 tries
80
2 tries
20
2 tries
0
1 try
100
6 tries
100
1 try
100
1 try
100
1 try
0
1 try
0
3 tries
1194.29 345
2
Brynjar átti að velja nafn...
100
1 try
100
2 tries
30
4 tries
50
1 try
27.81
8 tries
15
4 tries
0
2 tries
0
4 tries
100
5 tries
20
3 tries
10
2 tries
100
1 try
100
1 try
0
3 tries
652.81 359
3
6d6f6e6b65
100
1 try
100
2 tries
50
3 tries
91.78
1 try
40
5 tries
0
3 tries
0
4 tries
0
7 tries
0
2 tries
100
2 tries
100
1 try
581.78 346
4
20
3 tries
100
1 try
100
9 tries
50
1 try
44.51
7 tries
0
2 tries
40
7 tries
0
1 try
0
1 try
100
2 tries
100
1 try
554.51 345
5
Veni, vidi, vici
20
3 tries
100
1 try
100
2 tries
70
3 tries
30
2 tries
0
7 tries
100
1 try
100
2 tries
520 335
6
New Alresford
0
11 tries
100
1 try
100
39 tries
0
10 tries
40
2 tries
100
1 try
100
1 try
440 329
7
syntax error
100
1 try
100
2 tries
0
1 try
100
1 try
100
1 try
400 288
8
Team_name
0
3 tries
100
2 tries
0
4 tries
0
3 tries
0
1 try
100 99
9
Kartefluflagakóngurinn
0 0
A (100) B (100) C (100) D (100) E (100) F (100) G (100) H (100) I (100) J (100) K (100) L (100) M (100) N (100) O (100) P (100) Q (100) R (100) S (100) T (100)